8 клас

Тема 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача.
Урок 1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання.
Урок 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури.
Урок 3. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії.
Урок 4. Теплопровідність.
Урок 5. Конвекція. Випромінювання
Урок 6. Розв’язування задач.
Урок 7. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.
Урок 8. Розв’язування задач.
Урок 9. Тепловий баланс
Урок 10. Розв’язування задач.
Урок 11. Лабораторна робота №1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури.
Урок 12. Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини. Урок 13. Розв’язування задач.
Урок 14. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 15. Контрольна робота №1 з теми «Температура. Внутрішня енергія.»
II. Зміна агрегатного стану речовини.
Теплові двигуни.
Урок 16. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали
Урок 17. Плавлення та кристалізація. Питома теплота плавлення
Урок 18. Розв’язування задач.
Урок 19. Розв’язування задач. Самостійна робота.
Урок 20. Випаровування та конденсація. 
Урок 21. Кипіння. Питома теплота пароутворення.
Урок 22. Розв’язування задач.
Урок 23. Розв’язування задач. Самостійна робота.
Урок 24. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника
Урок 25. Розв’язування задач.
Урок 26. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна
Урок 27. Види теплових двигунів
Урок 28. Теплоенергетика. Збереження енергетичних ресурсів
Урок 29. Розв’язування задач.
Урок 30. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 31. Контрольна робота № 2 з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»
Урок 32. Захист навчальних проектів з теми «Теплові  явища»
Урок 33. Захист навчальних проектів з теми «Теплові  явища»

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА.  ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ (30 год)
Тема I. Електричний заряд. Електричне поле.
Електричний струм
Урок 34. Електричний заряд. Електромагнітна взаємодія
Урок 35. Електричне поле
Урок 36. Механізм електризації. Електроскоп
Урок 37. Закон Кулона
Урок 38. Розв’язування задач. Самостійна робота
Урок 39 Контрольна робота № 3 з теми «Електричний заряд. Електричне поле."
Урок 40. Електричний струм. Електрична провідність металів. 
Урок 41. Джерела електричного струму
Урок 42. Електричне коло та його елементи
Урок 43. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр
Урок 44. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр
Урок 45. Електричний опір. Закон Ома. 
Урок 46. Розв’язування задач. Самостійна робота
Урок 47. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати
Урок 48. Розв’язування задач
Урок 49. Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра
Урок 50. Послідовне з’єднання провідників.
Урок 51. Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.
Урок 52. Паралельне з’єднання провідників.
Урок 53. Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників
Урок 54. Мішане з’єднання провідників
Урок 55. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи. Самостійна робота
Урок 56. Контрольна робота № 4 з теми «Електричний струм»

ІІ. Робота і потужність електричного струму.
Електричний струм у різних середовищах
Урок 57. Робота і потужність електричного струму
Урок 58. Розв’язування задач
Урок 59. Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца.  Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники
Урок 60. Розв’язування задач. Самостійна робота
Урок 61. Електричний струм у металах
Урок 62. Електричний струм у рідинах
Урок 63. Застосування електролізу
Урок 64. Електричний струм у газах
Урок 65. Види самостійних газових розрядів
Урок 66. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 67. Контрольна робота № 5 з теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»
Урок 68. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»
Урок 69. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»
Урок 70. Підсумковий урок курсу фізики 8 класу


          25 коментарів:

 1. дуже корисний для учителів фізики

  ВідповістиВидалити
 2. матеріал цікавий, корисний дякую за допомогу. Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 3. Дуже подобається Ваш сайт. Дякую за корисні матеріали та чудові розробки!!!

  ВідповістиВидалити
 4. Янюк В'ячеслав
  Дуже гарні конспекти уроків. Багато цікавого матеріалу.
  Дякую Вам!

  ВідповістиВидалити
 5. Дуже хороший матеріал. Дякую, що Ви такі є. Гарних Вам успіхів у роботі!

  ВідповістиВидалити
 6. Велике спасибі за чудові, змістовні і цікаві конспекти!!!!

  ВідповістиВидалити
 7. Дуже гарні конспекти. Дякую!!!

  ВідповістиВидалити
 8. Колосальна праця професіонала.

  ВідповістиВидалити
 9. Колосальна праця професіонала.

  ВідповістиВидалити