7 клас

Тема 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. (10 год)

Урок 01. Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті.
Урок 02. Фізика як фундаментальна наука про природу. Методи наукового пізнання. Зв’язок фізики з іншими науками.
Урок 03. Речовина й поле. Початкові відомості про будову речовини.
Урок 04. Властивості тіл. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
Урок 05. Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.Вимірювання. Засоби вимірювання. Похибки й оцінка точності вимірювань.
Урок 06. Лабораторна робота № 2: "Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів".
Урок 07. Лабораторна робота № 3: "Вимірювання розмірів малих тіл різними способами".
Урок 08. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.
Урок 09. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 10. Контрольна робота №1: "Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання".

Тема 2. Механічний рух (18 год)

Урок 11. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку.
Урок 12. Траєкторія. Шлях. Переміщення.
Урок 13. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. 
Урок 14. Розв'язування задач.
Урок 15. Графіки рівномірного прямолінійного руху.
Урок 16. Рівномірний прямолінійний рух. Рівняння руху.
Урок 17. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху. 
Урок 18. Розв'язування задач.
Урок 19. Контрольна робота №2. Механічний рух.  
Урок 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. 
Урок 21. Розв'язування задач.
Урок 22. Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла.
Урок 23. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. 
Урок 24. Розв'язування задач.
Урок 25. Лабораторна робота № 5. Вивчення коливань нитяного маятника.
Урок 26. Розв'язування задач.
Урок 27. Контрольна робота №3. Механічний рух.
Урок 28. Навчальний проект. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

        Тема 3. Взаємодія тіл. Сила. (15 год)

Урок 29Явище інерції. Інертність тіла. Маса як міра інертності.
Урок 30. Лабораторна робота №6: "Вимірювання маси тіл методом зважування"
Урок 31. Густина. Одиниці густини.
Урок 32. Розв'язування задач.
Урок 33. Розв'язування задач
Урок 34. Лабораторна робота N7: "Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)".
Урок 35. Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил. Динамометр.
Урок 36. Деформація. Сила пружності. Закон Гука.
Урок 37. Лабораторна робота N8: "Дослідження пружних властивостей тіл".
Урок 38Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.
Урок 39. Розв'язування задач. 
Урок 40. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці.
Урок 41. Лабораторна робота N9: "Визначення коефіцієнта тертя ковзання".
Урок 42. Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
Урок 43. Контрольна робота №4: "Взаємодія тіл. Сила".


Тема 4. Тиск твердих тіл, рідин і 

газів (12 год).

Урок 44. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.
Урок 45. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. 
Урок 46. Розв'язування задач.
Урок 47. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.
Урок 48. Сполучені посудини. Манометри.
Урок 49. Гідравлічні машини. Насоси.
Урок 50. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.
Урок 51. Розв'язування задач.
Урок 52. Лабораторна робота N10: "З`ясування умов плавання тіла".
Урок 53Розв'язування задач.
Урок 54. Контрольна робота №5: "Тиск твердих тіл, рідин і газів".
Урок 55. Навчальний проект №4: "Розвиток судно- та повітроплавання".

Тема. 5. Механічна робота 

та енергія (12 год).

Урок 56. Механічна робота та потужність. 
Урок 57. Розв'язування задач.
Урок 58. Механічна енергія та її види. Закон збереження механічної енергії.
Урок 59. Розв'язування задач.
Урок 60. Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля.
Урок 61Розв'язування задач .
Урок 62. Лабораторна робота N11: "Вивчення умови рівноваги важеля".
Урок 63. Коефіцієнт корисної дії механізмів.
Урок 64Розв'язування задач.
Урок 65. Лабораторна робота N12: "Визначення ККД простого механізму".
Урок 66Контрольна робота №6: "Механічна робота та енергія".
Урок 67. Навчальний проект №5: "Прості механізми у побутових пристроях. Біомеханіка людини".

Узагальнюючі заняття. 

Урок 68. Урок узагальнення знань за курс фізики 7 класу.
Урок 69. Урок-гра: "Фізичний марафон".
Урок 70. Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів.

Підручники:

18 коментарів:

 1. Дуже дуже дякую. Допомога молодим спеціалістам.

  ВідповістиВидалити
 2. Велика робота проведена. Все систематизовано, продумано. Дякую вам за блог.

  ВідповістиВидалити
 3. Підскажіть як відкрити (Урок SMART Notebook)? За допомогою якої програми? ДЯКУЮ!!!

  ВідповістиВидалити
 4. Є програмне забезпечення SMART Notebook. Його можна завантажити на сайті http://www.smartboard.com.ua/

  ВідповістиВидалити
 5. Дякую за методичну допомогу

  ВідповістиВидалити
 6. Чи внесено зміни згідно методичних рекомендацій 2017 року? Хоч я зними і не згоден(власна думка)

  ВідповістиВидалити
 7. Дуже гарні розробки. Із задоволенням використовую їх у підготовці до уроків. Успіхів Вам у роботі та міцного здоров'я!

  ВідповістиВидалити
 8. Дуже логічні розробки, усе чітко, лаконічно, цікаво. Дуже вдячна вам)

  ВідповістиВидалити
 9. Календарне планування добавити і взагалі булоб супер !!!!!!!!!!!!

  ВідповістиВидалити
 10. Класні уроки! Дуже допомагають.

  ВідповістиВидалити
 11. Щиро вдячні за Ваші напрацювання!!!!

  ВідповістиВидалити